Slået op d.

Mand kend din ret: har du styr på dine erstatningsforhold?

Det er heldigvis ikke hverdagskost at skulle forholde sig til erstatningsret. Dette gælder, uanset om det er i erhvervsmæssig henseende, i forhold til forsikringsskader eller personskadeerstatning. Men hvis uheldet er ude, giver det en god ro i kroppen at vide, hvordan man er stillet, og hvorfra man kan hente hjælp.

Skadelidte eller skadevolder

Når man taler om forsikrings- og erstatningsret, er der ofte en stor økonomisk drivkraft bag – men uanset omfanget af en skade kan det både for skadelidte og skadevolder være uoverskueligt at sætte sig ind i det juridiske spindelvæv af lovgivning, regler og undtagelser. Dette gælder, uanset om man står som privatperson eller som en virksomhed – for hvordan er reglerne, når spørgsmålene om erstatningsansvar og opgør af tabet kommer på bordet? Ligeledes skal der træffes afgørelse om hvem, der har bevisbyrden, og om skaden er dækket af en forsikring, og her er det vigtigt at have styr på juraen, så man ikke overser et forhold eller misser en deadline.

Uanset om du står som skadelidte, den som skaden er gået ud over, eller skadevolder, den som forsøges holdes ansvarlig, er der som nævnt ofte en større økonomisk bevæggrund bag. Derfor er det som oftest en god idé at få fagprofessionelle med på råd, uanset hvilken side af sagen du står på, så du er sikker på, at du har dine rettigheder på plads.

Få de fagprofessionelle med på råd

Vælg en advokat eller advokatfirma, der har styr på juraen, så de kan være med til at sikre, at du står stærkt i din sag. En god idé er at forhøre sig hos flere advokater og få en realistisk vurdering af sagens eventuelle udfald, omkostninger og en udlægning af selve sagsforløbet, før du træffer beslutningen om hvem, der skal repræsentere dig, uanset om du står som skadelidte eller skadevolder.